Skutki nowelizacji pzp

przeprowadzi Krzysztof Puchacz z firmy Krzysztof Puchacz - Grupa Doradcza.