Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

DZIAŁ DS. SZKOLEŃ

Skip to main content

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych

serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych” organizowane na prośbę Działu Zamówień Publicznych.

Szkolenie, które odbędzie się w dniach 4 listopada 2016 r., w godzinach 8:15-16:00, w  Gmachu „Pałacyk Rektorski”, ul. Koszykowa 80, sala nr 6, przeprowadzi p. Dariusz Koba z firmy Koba Consulting Group. 

Zgłoszenia należy przekazać do Działu ds. Szkoleń - drogą mailową na adres: a.abramczyk@ca.pw.edu.pl - do 21 października  2016 r.

Koszt uczestnictwa, ok. 180 zł/osobę (zależny od liczby uczestników), pokrywają jednostki kierujące pracowników. Dział ds. Szkoleń zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia.

Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania (istnieje możliwość wskazania zastępstwa), powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Na pytania dotyczące organizacji szkolenia odpowiada p. Anna Abramczyk, nr tel. (22) 234 5957.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokumenty do pobrania:

agenda i formularz zgłoszeniowy (msword, 280,50 kB)
program i CV trenera (pdf, 865,87 kB)
Pismo Kanclerza PW (pdf, 329,44 kB)