Kurs języka angielskiego dla pracowników PW - edycja 2024/2025

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisów na nową edycję kursów języka angielskiego, który organizowany jest w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Pracowników PW, finansowanego z projektu IDUB.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych lektorów Studium Języków Obcych PW.

Nie dotyczy osób, które kontynuują naukę. 

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/Cbu5HGGsas

Dla kogo?

 • dla wszystkich grup pracowniczych
 • na wszystkich poziomach znajomości języka

Nasz cel:

 • przygotowanie pracowników do efektywnej komunikacji w języku angielskim w kontaktach służbowych, w szczególności podczas wykonywania pracy i kontaktów z osobami anglojęzycznymi.

Organizacja:

 • Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca br.
 • rozpoczęcie zajęć zaplanowaliśmy w październiku 2024 r. na terenie Politechniki Warszawskiej.
 • liczba miejsc w grupie: około 16 osób
 • 90 minut w tygodniu
 • czas trwania - 3 semestry
 • dla osób pracujących poza Warszawą przewidziana jest organizacja kursu online o ile wielkość grupy będzie odpowiednia
 • prowadzone przez lektorów ze Studium Języków Obcych
 • miejsce i godziny kursów zostaną podane po weryfikacji liczby uczestników i testów poziomujących wiedzę

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji:

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja na kurs odbywa się w terminie wskazanym przez Dział ds. Szkoleń
 2. Uczestnik ubiegający się o zakwalifikowanie na kurs jest zobowiązany do:

         a) wypełnienia formularza zgłoszeniowego (wstępnego wybrania zakładanego poziomu kursu)

         b) rozwiązania testu diagnostycznego, który prześlemy po zakończonej rekrutacji,

         c) uzyskania zgody przełożonego na uczestnictwo w kursie języka angielskiego na okres III semestrów i uczestnictwo na min. 80% zajęć na podstawie list obecności,

         d) po zakwalifikowaniu się na kurs, obowiązuje wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie IDUB wraz ze zgodą przełożonego.

     3. Nieprzystąpienie przez kandydata do testu diagnostycznego w wyznaczonym terminie eliminuje go z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

     4. Wyniki testów będą podawane do wiadomości kandydatów po zakończeniu wypełniania testu on-line.

     5. Kwalifikacje kandydat na określony kurs nastąpią na podstawie wyników testu diagnostycznego (poziom wiedzy) o czym poinformujemy drogą mailową.

Regulamin kursu języka angielskiego

Skierowanie na kurs językowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego.

Serdecznie zapraszamy do poszerzania swoich umiejętności językowych.

Informacji na temat szkolenia udzieli:

Krystyna Rajkowska 

 • tel.: 22 234 57 90
 • e-mail: Krystyna.Rajkowska@pw.edu.pl