Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.

Celem projektu jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy w branżach kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki: energetyka odnawialna, przemysł lotniczo-kosmiczny, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz transport.

Projekt uzyskał dotację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Wartość projektu: 14 075 881,02 PLN

Dział ds. Szkoleń koordynuje Zadanie 15 - Oferta ogólnouczelniana

w zakresie podnoszenia kompetencji kadry realizującej dydaktykę w trzech obszarach:

  • kompetencji cyfrowych
  • zielonej transformacji
  • projektowania uniwersalnego 

we współpracy z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Dział ds. Szkoleń PW

Budynek Oficyny Wydawniczej
ul. Polna 50, pok. 415-417
00-644 Warszawa

godziny pracy: 8.00 - 16.00

Intranet - Szkolenia i Rozwój

e-mail: szkolenia.DSKSPAMFILTER@pw.edu.pl

www: https://www.szkolenia.pw.edu.pl