Nasz zespół zajmuje się planowaniem, przygotowywaniem i organizacją szkoleń dla pracowników Politechniki Warszawskiej.

W majowym Biuletynie PW, został opublikowany artykuł o naszym dziale: 

https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Odpowiedzialna-uczelnia/Z-zycia-spolecznosci-PW/Recepta-na-zawodowe-spelnienie-wedlug-Dzialu-ds.-Szkolen-PW

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

W 2016 roku Dział ds. Szkoleń zorganizował łącznie 112 szkoleń dla 1942 pracowników PW.

  • Odbyło się 25 szkoleń z zakresu BHP, 6 z zakresu pierwszej pomocy i 10 z ochrony danych osobowych.
  • Nowością w ofercie DSK były szkolenia z tzw. umiejętności miękkich oraz coaching indywidualny.
  • Nasz Dział zorganizował też 35 szkoleń spoza oferty stałej, w których uczestniczyło 890 osób.

Tematami szkoleń były m.in.: zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, zasady tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń socjalnych, nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych, zmiany w umowach cywilno-prawnych, programy pakietu MS Office, instrukcja kancelaryjna.

Budynek Oficyny Wydawniczej
ul. Polna 50, pok. 415-416
00-644 Warszawa

godziny pracy: 8.00 - 16.00

e-mail: szkolenia.DSKSPAMFILTER@pw.edu.pl

www: https://www.szkolenia.pw.edu.pl