Nowa oferta szkoleń z zakresu BHP i ochrony ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych na Politechnice Warszawskiej w semestrze letnim 2023/2024:

- okresowych z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Uczelni

- wstępnych z zakresu BHP, dla studentów PW.

Więcej informacji